Czym są pożyczki? Nie myl ich z kredytami konsumenckimi w bankach

Pożyczka na raty

Co to jest pożyczka a kredyt konsumencki

Różnic jakie dzielą pożyczki pozabankowe od typowych kredytów celowych jest więcej niż mógłbyś przypuszczać, bowiem maksymalna wysokość finansowania i okres spłaty to nadal nie wszystko. Co jeszcze? O tym w dzisiejszej publikacji.

Pożyczki pozabankowe czy kredyty konsumpcyjne?

Mimo że pojęcia pożyczek i kredytów są stosowane zamiennie, to w praktyce obie grupy dzieli przynajmniej kilka podstawowych różnic. Wśród tych najważniejszych m.in.:

Źródło finansowania – bank i firma pożyczkowa

Pożyczka na raty
Co to jest pożyczka a kredyt konsumencki

Kredyty są zarezerwowane wyłącznie dla instytucji bankowych, co wynika m.in. z Art. 69. i 5. Prawa bankowego. Kredyty celowe – konsumenckie są przy tym ściśle uregulowane pod względem prawa; obowiązki kredytodawców, pośredników kredytowych, a także umowy o kredyt, firmy spłaty oraz przebieg ewentualnego odstąpienia od umowy precyzuje określa Ustawa o kredycie konsumenckim.

Warto wiedzieć!!!

Maksymalna wartość kredytu konsumenckiego, jaką przewiduje polski ustawodawca to na dziś 255,500 złotych (zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z 18.12.2011 r.). Z kolei pożyczki pozabankowe to produkty oferowane przez prywatne firmy pożyczkowe i co oo zasady – ich sposób dystrybucji określa już nie prawo bankowe, a Kodeks cywilny.

Sposób zawarcia umowy

Niezależnie od wysokości finansowania, każda umowa o kredyt musi być spisana na piśmie, tj. inaczej niż jest to w przypadku pożyczek, bo tzw. chwilówka o wartości poniżej 500 zł może być zawarta w dowolnej formie – także ustnej.

Minimalna i maksymalna wysokość finansowania

Możesz przyjąć, że minimalna kwota o jaką możesz wnioskować przy kredycie konsumenckim to 1000 – 5000 złotych w zależności od indywidualnej polityki przyjętej przez bank – maksymalnie nawet kilkadziesiąt tys. złotych. W przypadku pozabankowych firm pożyczkowych, np. Epeer pożyczki, jeśli chcesz, możesz pożyczyć nawet 200 złotych, a maksymalnie 4000 złotych.

Sposób weryfikacji zdolności kredytowej klienta

Jeśli zdecydujesz się ofertę banku, przygotuj się na długi i wymagający proces weryfikacji Twojej zdolności kredytowej. Analityk sprawdzi m.in.:

  • wielkość Twojego gospodarstwa domowego,
  • łączną wartość wszystkich zobowiązań finansowych,
  • wysokość miesięcznych dochodów,
  • źródło dochodów (umowa o pracę, umowa zlecenie itd.),
  • obecność w rejestrach dłużników – BiK i innych.

W praktyce to tylko fragment pełnego zestawienia, bo przed podjęciem ostatecznej decyzji, bank analizuje w sumie kilkadziesiąt różnych czynników.

Z kolei prywatne firmy stosują znacznie bardziej liberalną politykę wobec swoich potencjalnych klientów, dlatego na pożyczkę możesz liczyć nawet wtedy, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej (straciłeś stałe źródło dochodów, potrzebujesz dodatkowych środków na uregulowanie rachunków za media, mieszkanie itd.).

W przypadku pożyczek pozabankowych, np. Moni365 czy Oreon, nikt nie wymaga od ciebie potwierdzenia źródła dochodu. Poza tym – nawet jeśli jesteś wpisany do bazy Biura Informacji Kredytowej, to jeszcze żaden powód, dla którego firma miałaby odmówić Ci finansowania.

Czas oczekiwania na decyzję o uruchomieniu środków

To, jak długo będziesz czekał na uruchomienie środków z kredytu celowego jest zależne przede wszystkim od polityki przyjętej przez bank oraz Twojej kondycji finansowej. Jeśli nie będziesz zmuszony do dostarczenia kompletu dokumentacji potwierdzającej wysokość dochodów, braku zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego (dotyczy przede wszystkim osób osiągających dochód z tytułu własnej działalności gospodarczej) itd., proces weryfikacji zajmie od kilku dni do tygodnia. W przeciwnym wypadku licz się z nawet kilkutygodniowym oczekiwaniem na decyzję.

Pamiętaj!!!

Nawet, jeśli bank prosi cię o dostarczenie kompletu dokumentów, to jeszcze żadna gwarancja, że ostatecznie wyda pozytywną decyzję i podpisze z Tobą umowę. W przypadku wiodących firm pożyczkowych, środki otrzymasz w kilka minut po złożeniu wniosku – bez zbędnej dokumentacji – do zawarcia umowy wystarczy Ci sam dowód osobisty.