Jak założyć firmę, działalność gospodarczą?

Jak założyć firmę

Jak zarejestrować Firmę - Działalność Gospodarczą

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest obecnie najpopularniejszą formą prowadzenia firmy w Polsce. Wielu przedsiębiorców decyduje się na taką wersję działalności, podkreślając jej zalety, takie jak łatwość rejestracji, możliwość odliczania kosztów czy też preferencyjne składki ZUS w początkowej fazie.

jak założyć działalność gospodarcząDo tej formy szczególnie zachęca się osoby, które przez rok przed założeniem działalności pozostawały na bezrobociu, ponieważ mogą one dodatkowo uzyskać dofinansowanie w ramach funduszy lokalnych i europejskich.

Jak założyć własną działalność – rejestr

Jak założyć firmę
Jak zarejestrować Firmę – Działalność Gospodarczą

Polscy przedsiębiorcy muszą wpisać działalność do odpowiedniego rejestru. W odniesieniu do osób zakładających jednoosobową działalność, właściwym rejestrem jest CEIDG, czyli centralna ewidencja działalności gospodarczej. Proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatny i wymaga jedynie wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1. Wniosek ten można składać osobiście w urzędzie miasta lub gminy, listem poleconym lub w formie elektronicznej. Te kwestie reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

Jak założyć własną działalność – REGON i NIP

NIP czyli numer ewidencji podatkowej nadany jest zaraz po rejestracji i służy przede wszystkim organom administracji podatkowej w zidentyfikowaniu należności podatkowych danego podmiotu.

Z kolei REGON przyda nam się przy okazji różnego rodzaju rozliczeń i zawierania umów. Trzeba zadbać, by pojawił się on na wszystkich firmowych pieczęciach. Te kwestie reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869) oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

Jak założyć własną działalność – podatki

Do właściwego urzędu skarbowego trzeba natomiast złożyć deklarację w sprawie wyboru formy opodatkowania. Istnieją cztery możliwości w tym zakresie: opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Te kwestie reguluje między innymi ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.).

Zobacz kredyt w Kozłowski Finansowanie

Jak założyć własną działalność – konto bankowe

W polskim systemie prawnym nie ma przepisu nakładającego na przedsiębiorcę obowiązek założenia firmowego konta bankowego. Ze względów praktycznych, jest to jednak konieczny element. Dużo łatwiej „ogarnąć” wydatki i dochody firmy, jeżeli nie mieszają się one z prywatnymi finansami przedsiębiorcy.

Jak założyć własną działalność – koszty

Ostatnia kwestia to związane z założeniem firmy koszty. Chociaż samo zarejestrowanie działalności jest darmowe, to już chcąc zaistnieć na rynku musimy zainwestować w swoją obecność na nim. Śródków będziemy potrzebować chociażby na zakup sprzętu, wynajem biura, opłacenie księgowej, reklamę i promocję czy uregulowanie innych opłat związanych z prowadzeniem działalności. W takich przypadkach przyda nam się pożyczka dla nowych firm, będąca odpowiedzią na finansowe rozterki niejednego początkującego przedsiębiorcy.

Wyżej wymienione elementy stanowią bazę do prowadzenia działalności gospodarczej i są pierwszymi czynnościami, jakie należy wykonać, podejmując się stworzenia własnej firmy. Jednocześnie te elementy, będą dotyczyły wszystkich możliwych branż i dziedzin. Kolejne kroki będą już uzależnione od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach konieczne będzie wynajęcie lokalu pod siedzibę firmy, zainwestowanie w sprzęt czy też przeprowadzenie chwytliwej kampanii reklamowej, ale to już omówimy w innym wpisie.