Otrzymaliśmy kilka swoich najlepszych wyników, pozwalając szaleńcom biegać tam, gdzie nawet aniołowie bali się stąpać.

Henry Ford

Raporty EBI

 • 2016-11-09 21:02:38
  Raport za III kwartał 2016 roku
 • 2016-11-07 17:55:11
  Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2016 roku
 • 2016-10-03 20:00:12
  Powołanie Członków Zarządu
 • 2016-08-12 20:12:05
  Raport za II kwartał 2016 roku
 • 2016-07-01 21:57:34
  Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30/06/2016
 • 2016-06-27 08:26:13
  Informacja ze spółki Arrinera: występ pierwszego polskiego samochodu na festiwalu w Goodwood
 • 2016-06-23 17:05:47
  Informacja ze spółki Huckleberry Games – zakończenie z sukcesem kampanii na Kickstarterze
 • 2016-06-21 16:47:00
  Informacja ze spółki QubicGames – wpisanie akcji do KRS
 • 2016-06-09 12:22:42
  Podpisanie umowy przez ERNE VENTURES z Wojskową Akademią Techniczną
 • 2016-06-07 15:50:58
  Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu ERNE VENTURES za rok 2015
 • 2016-06-06 08:39:48
  Informacja dotycząca Arrinera Automotive Holding Limited: spółki z grup Arrinera S.A.
 • 2016-06-03 23:43:21
  Zamierzone zmiany statutu ERNE VENTURES S.A.
 • 2016-06-03 19:32:00
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ERNE VENTURES S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. z projektami uchwał
 • 2016-06-03 16:35:10
  Raport skonsolidowany za 2015 rok
 • 2016-06-03 16:24:17
  Raport jednostkowy za 2015 rok
 • 2016-06-01 16:18:24
  Informacja ze spółki QubicGames – zakończenie zapisów na akcje w ramach oferty publicznej
 • 2016-05-23 21:28:52
  Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
 • 2016-05-20 19:48:05
  Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego
 • 2016-05-19 15:37:03
  Informacja ze spółki Huckleberry Games – start kampanii na Kickstarterze
 • 2016-05-19 15:18:02
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego
 • 2016-05-16 19:11:02
  Informacja ze spółki QubicGames – zapisy na akcje w ramach oferty publicznej
 • 2016-05-13 14:55:22
  Raport za I kwartał 2016 roku
 • 2016-04-29 19:06:45
  Wykonanie praw ze 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie 100.000 akcji w spółce The Farm 51 Group
 • 2016-03-31 23:45:06
  Sprzedaż 300.000 akcji spółki The Farm 51 Group S.A.
 • 2016-03-30 23:13:51
  Wykonanie praw z 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie 300.000 akcji w spółce The Farm 51 Group S.A.
 • 2016-03-07 13:44:59
  Rejestracja spółki zależnej ERNE CONSULTING Sp. z o.o.
 • 2016-02-18 20:25:48
  Informacja ze spółki NanoStal – pozyskanie finansowania z NCBiR
 • 2016-02-17 15:09:43
  Informacja ze spółki Huckleberry Games – przekształcenie w spółkę akcyjną
 • 2016-02-12 19:21:15
  Raport za IV kwartał 2015 roku
 • 2016-02-04 14:58:56
  Informacja ze spółki QubicGames - premiera gry na rynku światowym
 • 2016-01-29 12:09:08
  Informacja ze spółki QubicGames – przekształcenie w spółkę akcyjną
 • 2016-01-22 15:35:23
  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
 • 2016-01-14 12:36:29
  Informacja ze spółki Arrinera S.A.: światowa premiera wyścigowego samochodu Arrinera Hussarya GT
 • 2016-01-11 17:18:36
  Informacja o postępowaniach sądowych, których stroną był Emitent
 • 2015-12-30 12:25:56
  Nabycie warrantów subskrypcyjnych spółki The Farm 51 Group S.A.
 • 2015-12-30 12:20:08
  Sprzedaż akcji w Copernicus Yachts
 • 2015-12-30 12:14:36
  Zawiązanie spółki NanoStal-Procesy Sp. z o.o.
 • 2015-12-17 14:51:59
  Informacja ze spółki QubicGames - premiera gry na rynku polskim
 • 2015-11-14 23:55:49
  Raport za III kwartał 2015 roku
 • 2015-11-12 11:10:42
  Istotna informacja - rozwijanie działalności inwestycyjnej
 • 2015-11-06 09:46:22
  Informacja ze spółki QubicGames – podpisanie umowy z domem maklerskim
 • 2015-10-29 08:02:50
  Informacja ze spółki QubicGames - sukces gry na polskim rynku
 • 2015-10-16 15:29:41
  Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 27 lutego 2013 roku
 • 2015-10-15 12:34:48
  Informacja ze spółki QubicGames - premiera gry na rynku POLSKIM
 • 2015-09-25 08:36:16
  Wpisanie ERNE VENTURES na listę NCIndex30
 • 2015-09-24 14:39:14
  Informacja ze spółki QubicGames - premiera gry na rynku japońskim
 • 2015-08-28 19:38:33
  Inwestycja w QubicGames: dewelopera gier komputerowych i mobilnych
 • 2015-08-28 09:35:28
  Transfer akcji Arrinera S.A. do nabywców warrantów subskrypcyjnych Arrinera Automotive S.A.
 • 2015-08-09 15:43:14
  Raport za II kwartał 2015 roku
 • 2015-08-07 11:14:29
  Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 r.
 • 2015-07-28 11:08:55
  Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27/07/2015
 • 2015-07-01 16:56:33
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A. na dzień 27/07/2015 r.
 • 2015-07-01 16:50:22
  Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A. zwołanego na dzień 26/07/2015 r.
 • 2015-06-30 21:02:56
  Jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2014
 • 2015-06-30 17:19:04
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A. na dzień 26/07/2015 r.
 • 2015-06-26 23:59:01
  Zawiązanie spółki NanoStal
 • 2015-06-24 09:15:14
  Korekta raportu EBI 16/2015 z dnia 2015-06-23
 • 2015-06-23 21:43:38
  Przyznanie akcji Arrinera S.A. nabywcom warrantów subskrypcyjnych Arrinera Automotive S.A.
 • 2015-06-17 22:47:59
  Informacja ze spółki Huckleberry Studio
 • 2015-06-17 14:12:34
  Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok
 • 2015-06-09 12:13:34
  Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 7 lutego 2013 roku
 • 2015-06-03 12:04:44
  Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
 • 2015-06-03 12:02:03
  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok
 • 2015-05-15 15:12:59
  Raport za I kwartał 2015 roku
 • 2015-03-31 22:19:18
  Inwestycja w spółkę działającą w sektorze gier komputerowych
 • 2015-02-19 15:39:50
  Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
 • 2015-02-14 17:45:11
  Raport za IV kwartał 2014 roku.
 • 2015-02-10 14:16:42
  Zmiana nazwy Spółki - wpis do KRS
 • 2015-01-31 14:13:42
  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku - korekta
 • 2015-01-29 15:54:20
  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
 • 2015-01-23 22:15:17
  Zbycie akcji oraz ogółu praw i obowiązków przez VENO w FUND2 VENO S.A. S.K.A.
 • 2015-01-23 22:13:00
  Zbycie ogółu praw i obowiązków przez VENO jako komplementariusza w FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA
 • 2015-01-21 21:12:44
  Objęcie akcji w Copernicus Yachts Group S.A.
 • 2014-12-31 16:56:51
  Treść uchwał podjętych przez NWZ VENO S.A. w dniu 30/12/2014
 • 2014-12-30 23:53:35
  Przejecie kontroli nad Copernicus Yachts S.A. i zbycie FUND1 VENO S.A. S.K.A.
 • 2014-12-30 21:43:29
  Wpisanie akcji serii L do rejestru
 • 2014-12-18 22:04:14
  Zbycie certyfikatów GO FUND 2 FIZAN
 • 2014-12-15 22:40:35
  Korekta raportu 35/2014
 • 2014-12-12 17:28:05
  Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2014-12-04 09:33:08
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30/12/2014 roku
 • 2014-12-01 12:55:08
  Zakończenie subskrypcji akcji serii L i dokonanie przydziału akcji
 • 2014-11-13 20:12:49
  Raport za III kwartał 2014 r.
 • 2014-11-10 21:18:23
  Zmiana przekazania raportu kwartalnego
 • 2014-10-27 21:43:38
  Informacja dotycząca spółki zależnej: rozpoczęcie testów supersamochodu Arrinera Hussarya
 • 2014-10-22 10:47:51
  Informacja dotycząca spółki zależnej Arrinera Automotive Holding PLC: otwarcie biura w Silverstone
 • 2014-10-20 11:15:27
  Informacja dotycząca spółki zależnej Arrinera Automotive S.A.: podpisanie umowy odnośnie stworzenia wnętrza Arrinery Hussarya
 • 2014-10-16 20:06:23
  Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii L
 • 2014-10-03 13:29:45
  Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
 • 2014-08-26 10:28:21
  Informacja z Arrinera Automotive S.A. dotycząca pozyskania finansowania z NCBiR
 • 2014-08-14 22:59:57
  Raport za II kwartał 2014 r.
 • 2014-07-17 14:37:20
  Treść uchwał podjętych przez ZWZ VENO S.A. w dniu 16/07/2014 r.
 • 2014-06-24 22:17:57
  Oddalenie apelacji przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i przyznanie racji spółce Arrinera Automotive S.A.
 • 2014-06-20 22:30:20
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16/07/2014 roku
 • 2014-06-12 19:10:54
  Raport za rok 2013
 • 2014-06-11 22:26:02
  VENO prezentuje zweryfikowaną strategię rozwoju
 • 2014-06-06 10:42:22
  Informacja dotycząca spółki zależnej Arrinera Automotive Holding PLC
 • 2014-06-02 21:49:44
  Zmiana daty publikacji raportu rocznego
 • 2014-05-30 19:28:01
  Treść uchwał podjętych przez NWZ VENO S.A. w dniu 29/05/2014 r.
 • 2014-05-15 21:51:24
  Raport za I kwartał 2014 r.
 • 2014-05-03 18:31:40
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29/05/2014 roku
 • 2014-05-02 19:23:15
  Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2014-04-08 21:20:11
  Zmiana termin publikacji raportu rocznego
 • 2014-04-07 20:56:25
  Zbycie akcji własnych
 • 2014-03-31 17:18:14
  Złożenie wniosku do KDPW
 • 2014-03-21 18:29:17
  Złożenie wniosku do KDPW
 • 2014-03-14 13:57:28
  Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 7 lutego 2013 roku
 • 2014-02-20 22:10:45
  Informacja dotycząca spółki Arrinera Automotive S.A.
 • 2014-02-16 22:41:38
  Korekta raportu za IV kwartał 2013 roku
 • 2014-02-14 21:41:50
  Raport za IV kwartał 2013 r.
 • 2014-01-28 11:32:23
  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
 • 2014-01-27 22:06:51
  Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
 • 2014-01-21 16:49:32
  Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 27 lutego 2013 roku
 • 2014-01-20 22:39:56
  Korekta raportu za III kwartał 2013 roku
 • 2013-12-18 10:42:20
  Zawiązanie spółki Arrinera Automotive Holding PLC
 • 2013-11-14 17:23:07
  Raport za III kwartał 2013 roku
 • 2013-10-31 15:44:01
  Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii K
 • 2013-10-29 15:56:13
  Rejestracja w KDPW akcji serii K
 • 2013-10-26 11:16:08
  Sprzedaż Arrinera Automotive S.A. do spółki zależnej
 • 2013-10-09 08:40:58
  VENO prezentuje zmodyfikowaną strategię rozwoju
 • 2013-10-08 13:20:13
  Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2
 • 2013-10-01 16:07:35
  Sprzedaż aktywów o istotnej wartości
 • 2013-10-01 16:05:14
  Nabycie aktywów o istotnej wartości
 • 2013-09-12 12:04:16
  Informacja o kwocie przekazanej do spółki zależnej Arrinera Automotive oraz objęciu akcji
 • 2013-09-12 11:46:23
  Powołanie Prezesa Zarządu
 • 2013-08-30 20:42:35
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA VENO S.A. w dniu 30/08/2013 r.
 • 2013-08-21 14:48:31
  Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
 • 2013-08-15 08:19:29
  Raport za II kwartał 2013 roku
 • 2013-08-13 13:41:48
  Wznowienie obrotu akcjami VENO
 • 2013-08-12 10:25:45
  Wyjaśnienia Zarządu VENO S.A. dotyczące podstaw do niedokonywania konsolidacji trzech podmiotów z grupy kapitałowej
 • 2013-08-04 08:55:20
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30/08/2013 roku
 • 2013-08-04 08:00:57
  Raport skonsolidowany za rok 2012
 • 2013-08-02 21:00:15
  Podanie daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 r.
 • 2013-07-04 23:43:58
  Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
 • 2013-07-03 15:55:40
  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
 • 2013-07-01 08:03:20
  Raport jednostkowy za rok 2011
 • 2013-06-21 15:16:32
  Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki
 • 2013-06-20 13:51:21
  Wpisanie akcji serii K do rejestru
 • 2013-06-19 16:43:24
  Odwołanie ZWZ zwołanego na 27/06/2013 roku
 • 2013-06-17 16:40:37
  Podsumowanie skupu akcji własnych z okresu od 10 do 14 czerwca 2013 r.
 • 2013-06-17 16:37:08
  Korekta raportu nr 63/2013 z dnia 2013-06-10
 • 2013-06-13 20:28:13
  Nabycie akcji własnych
 • 2013-06-13 20:21:42
  Zakończenie subskrypcji akcji serii K i dokonanie przydziału akcji
 • 2013-06-11 22:55:06
  Nabycie akcji własnych
 • 2013-06-10 22:20:53
  Podsumowanie skupu akcji własnych z okresu od 3 do 7 czerwca 2013 r.
 • 2013-06-07 19:18:04
  Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2013-06-05 23:06:20
  Informacja o wyroku sądu przekazana ze spółki zależnej Arrinera Automotive
 • 2013-06-05 22:00:32
  Nabycie akcji własnych
 • 2013-06-04 18:07:23
  Nabycie akcji własnych
 • 2013-06-03 18:23:32
  Podsumowanie skupu akcji własnych z okresu od 27 do 31 maja 2013 r.
 • 2013-06-01 19:59:06
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27/06/2013 roku
 • 2013-05-29 22:09:09
  Nabycie akcji własnych
 • 2013-05-28 22:42:44
  Nabycie akcji własnych
 • 2013-05-27 21:02:09
  Nabycie aktywów o istotnej wartości
 • 2013-05-22 22:20:18
  Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
 • 2013-05-15 23:16:15
  Raport za I kwartał 2013 roku
 • 2013-05-14 21:09:17
  Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29/04/2013 o oddaleniu wniosku w przedmiocie zabezpieczenia powództwa
 • 2013-05-14 21:08:03
  Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 7 lutego 2013 roku
 • 2013-04-27 16:21:43
  Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 19/04/2013 o odrzuceniu skargi akcjonariusza
 • 2013-04-25 15:36:09
  Postanowienie Sądu Rejonowego o odrzuceniu skargi
 • 2013-04-24 12:56:36
  Informacja odnośnie niemożności przyjęcia zlecenia przez rewidenta do spraw szczególnych
 • 2013-04-20 15:28:20
  Uchwała KDPW nr 285/13
 • 2013-04-12 13:39:32
  Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012
 • 2013-04-10 22:23:01
  Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 7 lutego 2013 roku
 • 2013-04-09 22:37:09
  Formularz zapisu na akcje serii K spółki VENO S.A.
 • 2013-04-09 12:23:23
  Uchwała KDPW nr 248/13
 • 2013-04-04 16:44:16
  Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w MSiG w związku z ofertą publiczną akcji serii K
 • 2013-03-29 18:44:17
  Sprzedaż 50% akcji AbeoNet S.A.
 • 2013-03-29 17:28:49
  Informacja odnośnie rozpoczęcia badania przez rewidenta do spraw szczególnych
 • 2013-03-29 17:04:15
  Uchwała KDPW Nr 231/13
 • 2013-03-29 12:46:07
  Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki
 • 2013-03-29 12:20:39
  Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
 • 2013-03-29 12:19:19
  Ogłoszenie o poborze akcji serii K
 • 2013-03-28 21:27:27
  Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
 • 2013-03-28 10:59:26
  Uzupełnienie raportu EBI nr 32/2013 z dnia 2013-03-27
 • 2013-03-27 15:38:22
  Rejestracja przez Sąd zmian w KRS
 • 2013-03-27 15:34:52
  Uchwała KDPW Nr 220/13
 • 2013-03-15 14:22:24
  Odpowiedzi na pytania zadane podczas NWZA w dniu 27/02/2013 r.
 • 2013-03-12 11:46:32
  Postanowienie Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia postępowania
 • 2013-03-07 09:42:52
  Wpisanie akcji serii I do rejestru
 • 2013-03-05 16:41:58
  Postanowienie Sądu Okręgowego odnośnie akcji serii I
 • 2013-03-01 17:33:32
  Wpisanie akcji serii J do rejestru
 • 2013-03-01 11:53:23
  Treść uchwał podjętych przez NWZA VENO S.A. w dniu 27/02/2013 r.
 • 2013-02-27 10:02:21
  Postanowienie z KRS odnośnie akcji serii J
 • 2013-02-22 10:57:42
  Odpopwiedzi na pytania zadane podczas WZA w dniu 07-02-2013 r.
 • 2013-02-14 18:11:01
  Raport za czwarty kwartał 2012 roku
 • 2013-02-13 07:33:27
  Uzupełnienie wkładów za akcje serii I
 • 2013-02-13 07:31:55
  Zawarcie umowy nabycia aktywów o istotnej wartości
 • 2013-02-09 15:21:52
  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 • 2013-02-09 00:59:42
  Treść uchwał podjętych przez NWZA VENO S.A. w dniu 07/02/2013 r.
 • 2013-02-08 20:15:14
  Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
 • 2013-02-07 19:51:34
  Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta -
 • 2013-02-01 19:16:44
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27/02/2013 roku
 • 2013-02-01 18:39:36
  Żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2013-01-30 12:45:58
  Korekta raportu 10/2013 Wprowadzenie zmian do porządku obrad WZ
 • 2013-01-28 14:30:01
  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
 • 2013-01-22 07:15:11
  Nieprzyjęcie żądania akcjonariusza dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2013-01-22 07:13:36
  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 • 2013-01-18 07:41:09
  Żądanie akcjonariuszy dotyczące zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2013-01-17 23:33:31
  Informacja na temat stanu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcia akcji serii I
 • 2013-01-17 23:31:33
  Zawarcie umowy nabycia aktywów o istotnej wartości
 • 2013-01-17 08:44:24
  Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
 • 2013-01-17 08:42:29
  Zaprzestanie prowadzenia działań związanych z emisją akcji serii K
 • 2013-01-12 22:27:43
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07/02/2013 roku
 • 2013-01-10 19:08:05
  Przedłużenie terminu wykonywania prawa poboru do dnia 17 stycznia 2013 roku
 • 2013-01-08 14:41:18
  Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2013-01-04 12:22:02
  Uzupełnienie raportu dot. przedłużenia terminu wykonywania prawa poboru do dnia 11 stycznia 2013 roku - publikacja ogłoszenia o poborze akcji serii K
 • 2012-12-28 15:51:45
  Przedłużenie terminu wykonywania prawa poboru do dnia 11 stycznia 2013 roku
 • 2012-12-15 13:22:21
  Informacja o kwocie przekazanej do spółki zależnej Arrinera Automotive
 • 2012-12-03 17:19:27
  Podsumowanie skupu akcji własnych z okresu od 26 do 30 listopada 2012 r.
 • 2012-12-01 16:10:15
  Nabycie akcji własnych
 • 2012-12-01 15:34:43
  Zmiana adresu Spółki
 • 2012-11-28 22:32:01
  Korekta daty w formularzu zapisu na akcje serii K
 • 2012-11-26 21:27:54
  Skup akcji własnych - regulamin, warunki, termin
 • 2012-11-19 17:37:15
  Formularz zapisu na akcje serii K spółki VENO S.A.
 • 2012-11-19 16:53:02
  Publikacja w MSiG ogłoszenia o poborze akcji serii K
 • 2012-11-15 20:41:50
  Raport za trzeci kwartał 2012 roku
 • 2012-11-09 20:04:10
  Uzupełnienie raportu 70/2012 - tekst jednolity ogłoszenia o poborze akcji serii K
 • 2012-11-09 12:52:29
  Korekta ogłoszenia o poborze akcji serii K
 • 2012-11-08 20:52:33
  Ogłoszenie o poborze akcji serii K
 • 2012-11-08 20:28:14
  Treść uchwał podjętych przez NWZA VENO S.A. w dniu 07/11/2012 r.
 • 2012-11-08 15:00:12
  Odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 par. 5 KSH
 • 2012-10-25 10:29:13
  Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
 • 2012-10-23 20:09:36
  Informacja na temat nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B spółki Arrinera Automotive S.A.
 • 2012-10-22 20:33:31
  Informacja dotycząca objęcia akcji serii J
 • 2012-10-18 18:01:37
  Informacja dotycząca objęcia akcji serii J
 • 2012-10-18 17:51:54
  Zmiana porządku obrad na NWZA w dniu 07/11/2012 roku
 • 2012-10-17 22:04:47
  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 07/11/2012 roku
 • 2012-10-16 23:32:03
  Informacja na temat stanu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B
 • 2012-10-16 20:24:38
  Emisja warrantów subskrypcyjnych
 • 2012-10-12 18:19:16
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07/11/2012 roku
 • 2012-10-05 08:53:34
  Informacja z Arrinera Automotive S.A. odnośnie planów debiutu na NewConnect
 • 2012-10-04 08:46:33
  Podpisanie umowy z Politechniką Warszawską przez Arrinera Automotive S.A.
 • 2012-09-26 08:34:18
  Rezygnacja Pana Tomasza Swadkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej
 • 2012-09-07 12:09:21
  Uzupełnienie raportu za II kwartał 2012 r.
 • 2012-08-18 19:30:10
  Raport skonsolidowany za rok 2011
 • 2012-08-16 20:38:08
  Raport za drugi kwartał 2012 roku
 • 2012-08-11 21:19:56
  Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.
 • 2012-08-03 12:31:50
  Zaprezentowanie unowocześnionej stylistyki wersji produkcyjnej nadwozia supersamochodu Arrinera oraz nazwy pierwszego modelu
 • 2012-08-01 16:33:00
  Raport za rok 2011 - korekta
 • 2012-07-31 13:24:28
  Aktualizacja informacji związanej z przejęciem AbeoNet S.A.
 • 2012-07-30 18:06:47
  Podanie planowanej daty publikacji skonsolidowanego raportu rocznego
 • 2012-07-23 11:10:20
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA VENO S.A. w dniu 20-06-2012 r. oraz po przerwie w dniu 20-07-2012 r.
 • 2012-07-19 12:55:33
  Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2012-07-09 10:32:36
  Ujawnienie nazwy fabryki w której ma być produkowany supersamochód Arrinera
 • 2012-07-04 10:35:59
  Zestawienie najważniejszych wydarzeń w Arrinera Automotive S.A. w miesiącu czerwiec
 • 2012-06-29 22:56:16
  Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2012-06-29 22:39:18
  Raport za rok 2011
 • 2012-06-22 08:37:04
  Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
 • 2012-06-18 11:25:21
  Korekta raportu 37/2012 - zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.
 • 2012-06-14 22:46:51
  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
 • 2012-06-13 22:39:13
  Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.
 • 2012-06-11 12:26:59
  Zestawienie najważniejszych wydarzeń w Arrinera Automotive S.A. w miesiącu maj
 • 2012-06-11 09:08:09
  Deklaracja publikacji raportów miesięcznych dotyczących Arrinera Automotive S.A.
 • 2012-06-06 19:58:40
  VENO wspiera akcję "Komentuj. Nie obrażaj"
 • 2012-06-04 11:21:39
  Złożenie do KNF wniosku o wszczęcie postępowania
 • 2012-05-31 22:20:30
  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki
 • 2012-05-28 08:56:09
  Informacja nt. planów związanych z przejęciem AbeoNet S.A.
 • 2012-05-25 23:13:55
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 czerwca 2012 roku
 • 2012-05-25 09:41:48
  Komentarz Zarządu VENO S.A. odnośnie spadku kursu po wznowieniu notowań
 • 2012-05-23 08:52:53
  Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Arrinera Automotive S.A.