Otrzymaliśmy kilka swoich najlepszych wyników, pozwalając szaleńcom biegać tam, gdzie nawet aniołowie bali się stąpać.

Henry Ford

POWRÓT

Raporty bieżące i kwartalne

 • Raporty bieżące EBI

  • 2016-11-09 21:02:38
   Raport za III kwartał 2016 roku
  • 2016-11-07 17:55:11
   Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2016 roku
  • 2016-10-03 20:00:12
   Powołanie Członków Zarządu
  • 2016-08-12 20:12:05
   Raport za II kwartał 2016 roku
  • 2016-07-01 21:57:34
   Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30/06/2016
  • 2016-06-27 08:26:13
   Informacja ze spółki Arrinera: występ pierwszego polskiego samochodu na festiwalu w Goodwood
  • 2016-06-23 17:05:47
   Informacja ze spółki Huckleberry Games – zakończenie z sukcesem kampanii na Kickstarterze
  • 2016-06-21 16:47:00
   Informacja ze spółki QubicGames – wpisanie akcji do KRS
  • 2016-06-09 12:22:42
   Podpisanie umowy przez ERNE VENTURES z Wojskową Akademią Techniczną
  • 2016-06-07 15:50:58
   Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu ERNE VENTURES za rok 2015
  • 2016-06-06 08:39:48
   Informacja dotycząca Arrinera Automotive Holding Limited: spółki z grup Arrinera S.A.
  • 2016-06-03 23:43:21
   Zamierzone zmiany statutu ERNE VENTURES S.A.
  • 2016-06-03 19:32:00
   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ERNE VENTURES S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. z projektami uchwał
  • 2016-06-03 16:35:10
   Raport skonsolidowany za 2015 rok
  • 2016-06-03 16:24:17
   Raport jednostkowy za 2015 rok
 • Raporty bieżące ESPI

  • 2018.07.24
   Informacja dotycząca spółki zależnej ARRINERA S.A.
  • 2018.07.02
   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 roku
  • 2018.06.02
   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ERNE VENTURES S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
  • 2018.03.19
   Korekta raportu ESPI nr 3/2018 z dnia 7 lutego 2018
  • 2018.02.22
   Nabycie kolejnej transzy akcji EBC Solicitors S.A. - spółki notowanej na NewConnect
  • 2018.02.21
   Nabycie akcji EBC Solicitors S.A. - spółki notowanej na NewConnect
  • 2018.02.07
   Nabycie akcji Revitum S.A.
  • 2018.01.11
   Rejestracja udziałów należących do ERNE VENTURES w EvilPort Sp. z o.o.
  • 2018.01.11
   Blockchain nowym elementem strategii ERNE VENTURES
  • 2017.10.05
   Informacja ze spółki Huckleberry Games: dofinansowanie z GameINN
  • 2017.10.04
   Rejestracja udziałów należących do ERNE VENTURES w Telehorse
  • 2017.09.29
   Objęcie akcji serii F w spółce Site S.A.
  • 2017.09.29
   Objęcie akcji serii H w spółce Site S.A.
  • 2017.09.12
   Rejestracja udziałów należących do ERNE VENTURES w Fat Dog Games
  • 2017.07.12
   ERNE VENTURES objęła udziały w spółce EvilPort produkującej m.in. gry wideo
 • Raporty okresowe

  • 2018-05-15

   Raport za I kwartał 2018 roku - pobierz

  • 2017-11-14

   Raport za III kwartał 2017 roku - pobierz

  • 2017-08-14

   Raport za II kwartał 2017 roku - pobierz

  • 2017-05-31

   Raport jednostkowy i skonsolidowany za rok 2017 - pobierz

  • 2017-05-15

   Raport za I kwartał 2017 roku - pobierz

  • 2017-02-14

   Raport za IV kwartał 2017 roku - pobierz