POWRÓT
  • 29.06.2016

    ERNE VENTURES stawia na branżę motoryzacyjną

W dniach 23-26 czerwca 2016 roku supersamochód Arrinera Hussarya GT został zaprezentowany w Anglii podczas trwających wyścigów „Goodwood Festival of Speed”. Uczestnictwo w Festiwalu Prędkości w Goodwood stanowi realizację przyjętej strategii w zakresie wzmacniania międzynarodowej pozycji rynkowej. W trakcie jego trwania Arrinera S.A. mogła zaprezentować swój supersamochód Arrinera Hussarya GT przedstawicielom branży motoryzacyjnej z całego świata, co pozytywnie wpłynęło na budowanie jego wizerunku. W czwartym kwartale 2017 roku Spółka ma zamiar przestawić rynkowi dopuszczoną do ruchu drogowego wersję trackdayową, a następnie całkowicie drogowy wariant samochodu Hussarya 33. 

„Udział w kolejnym wydarzeniu motoryzacyjnym i prezentacja supersamochodu Arrinera Hussarya GT wyprodukowanego przez naszą spółkę portfelową jest elementem umacniania jej pozycji rynkowej. Widoczne duże zainteresowaniem tym pojazdem napawa nas sporym optymizmem. Jestem przekonany, że obrany przez Spółkę kierunek rozwoju jest słuszny, a realizacja przyjętej strategii powinna umożliwić Arrinerze osiągnięcie zamierzonych celów.” - komentuje Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES.

ERNE VENTURES zakończyła 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i rozważa przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. W pierwszym kwartale tego roku Spółka wypracowała 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił on 1,2 mln zł. ERNE VENTURES cały czas poszukuje nowych oraz perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą jej osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach.

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (Venture Capital), który prowadzi inwestycje w spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu. Fundusz inwestuje także w projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz blisko współpracuje z polskimi uczelniami i instytutami dającymi dostęp do najnowszych technologii. Kluczowym elementem strategii ERNE VENTURES są inwestycje wyłącznie w produkty i usługi o zasięgu globalnym. 


Więcej informacji o spółkach portfelowych:

QubicGames S.A. - http://www.QubicGames.com
Huckleberry Games S.A. - http://www.hgames.eu
The Farm 51 Group S.A. - http://www.thefarm51.com
Arrinera S.A. - http://www.Arrinera.com
NanoStal Sp. z o.o - http://www.NanoStal.eu
Copernicus Yachts S.A. - www.copernicusyachts.eu

***
Kontakt:
Artur Górski
ERNE VENTURES S.A. - Relacje Inwestorskie
www.ERNE.pl
ir@ERNE.pl