POWRÓT
  • 04.10.2016

    Fundusz ERNE VENTURES rozszerza zarząd

Wojciech Tomikowski w latach 1994-2007 pracował w światowych korporacjach Novartis, BBDO, Coty m.in. na stanowisku CEO, realizując również projekty M&A (przejęcia spółek). Przez wiele lat pracował poza granicami Polski: w Ameryce Południowej, Europie Zachodniej, Chinach i Rosji. Od roku 2008 jest współwłaścicielem butiku transakcyjnego M&A  oraz ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w sektorze private equity / venture capital, m.in. był partnerem funduszu WSI Capital. Brał udział jako zarządzający inwestycjami bądź doradca w kilkudziesięciu transakcjach na rynku kapitałowym PE/VC.

„ERNE VENTURES planuje nowe inwestycje, a także emisję akcji i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Będę mógł aktywnie zarządzać spółką w obliczu kluczowych etapów w rozwoju – co jest dla mnie silną motywacją. ERNE VENTURES to obecnie jedna z najlepszych spółek na NewConnect, ze stabilnymi wynikami finansowymi, wysoką stopą zwrotu z inwestycji i relatywną płynnością akcji. Moim celem będzie osiąganie kolejnych sukcesów z korzyścią dla akcjonariuszy”mówi Wojciech Tomikowski, członek zarządu ERNE VENTURES.

Paweł Sobkiewicz  od ponad dwudziestu lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Swoją pracę zawodową zaczynał przy obsłudze Programu Powszechnej Prywatyzacji. Następnie zajmował się oferowaniem papierów wartościowych i ich wprowadzaniem do obrotu giełdowego. Ostatnio był wiceprezesem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. i Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych. Zajmuje się także restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz procesami fuzji i przejęć. Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Fundusz ERNE VENTURES posiada atrakcyjny, innowacyjny portfel inwestycyjny, obejmujący spółki o globalnym potencjale wzrostu oraz zapewniające wysokie stopy zwrotu. Dlatego wsparcie zarządzania spółką jest dla mnie doskonałym wyzwaniem i możliwością wykorzystania mojego dotychczasowego, wieloletniego doświadczenia”dodał Paweł Sobkiewicz, członek zarządu ERNE VENTURES.

Łukasz Mitan ma siedemnastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Pracę rozpoczynał w Raiffeisen Bank Polska SA na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych w 1998 roku. W 2000 roku dołączył do zespołu sprzedaży instytucjonalnej Domu Maklerskiego BZWBK SA. W 2005 roku rozpoczął pracę w Erste Securities Polska SA, na początku na stanowisku Maklera, aby w 2007 roku objąć stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej, gdzie odpowiadał za prowadzenie zespołu maklerów. W 2012 roku otworzył wydawnictwo specjalizujące się w literaturze science fiction, poświęcając rok pracy na zbudowanie tego podmiotu i doprowadzenie do zyskowności. W 2013 roku powrócił na rynek kapitałowy pracując najpierw dla Erste Securities Polska SA, a później dla DM BOŚ SA, gdzie zakończył pracę na stanowisku Dyrektora Wykonawczego. Brał udział w licznych transakcjach prywatyzacyjnych, ofertach publicznych (polskich i międzynarodowych), transakcjach prywatnych itp. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych numer 1631.

ERNE VENTURES we wrześniu 2016 kupił 24,94% udziałów spółki Graphene Solutions, która uzyskała rekomendacje dofinansowania z NCBiR w łącznej kwocie ponad 10 mln zł. Ponadto w sierpniu 2016 fundusz ERNE VENTURES sfinalizował transakcję inwestycyjną z VR VISIO Group – profesjonalnym studiem projektującym innowacyjne oprogramowanie w technologiach AR/VR (rozszerzonej i wirtualnej i rzeczywi-stości). Umowa przewiduje objęcie przez ERNE VENTURES 33,54% udziałów. Fundusz ma także podpisane listy intencyjne w sprawie objęcia pakietu udziałów w spółkach: European Rehabilitation Clinic (telemedycyna) oraz Super Liquid (badania i komercjalizacja unikalnych właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem).

W skład portfela inwestycyjnego ERNE VENTURES wchodzą m.in. deweloperzy gier (The Farm 51 Group, QubicGames, Huckleberry Games), Arrinera, która  zbudowała pierwszy polski samochód wyścigowy klasy GT (w przyszłym roku spółka ma zamiar przedstawić wersję tego modelu z homologacją drogową), producent luksusowych jachtów Copernicus Yachts czy innowacyjna spółka Nanostal działająca w branży nanokrystalizacji stali.

Fundusz ERNE VENTURES zakończył 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i rozważa przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. W pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała 3,25 mln zł jednostkowego zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk netto wyniósł 3,35 mln zł.

ERNE VENTURES systematycznie poszukuje nowych oraz perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach. Fundusz planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW w roku 2017.

ERNE VENTURES inwestuje także w projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz blisko współpracuje z polskimi uczelniami i instytutami dającymi dostęp do najnowszych technologii. W tym celu w 2016 roku ERNE VENTURES podpisał umowy o współpracy pięcioma instytutami i uczelniami:

  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Politechnika Warszawska - Wydział Chemiczny
  • Instytut Technologii Wojsk Lotniczych

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem venture capital, który prowadzi inwestycje w spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu. Kluczowym elementem strategii są inwestycje wyłącznie w produkty i usługi o potencjale globalnym. ERNE VENTURES inwestuje w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju lub pomysły rozwijane przez fachowców z danej branży. Standardowe strategie wyjścia z inwestycji, jakie stosuje ERNE VENTURES, to upublicznienie spółki na giełdzie lub sprzedaż akcji inwestorowi branżowemu bądź finansowemu w transakcji na rynku prywatnym.

www.ERNE.pl

Więcej informacji o spółkach portfelowych:

QubicGames S.A. - www.QubicGames.com

Huckleberry Games S.A. - www.hgames.eu

The Farm 51 Group S.A. - www.thefarm51.com

Arrinera S.A. - www.Arrinera.com

NanoStal Sp. z o.o - www.NanoStal.eu

Copernicus Yachts S.A. - www.copernicusyachts.eu

Graphene Solutions Sp. z o.o. - www.GrapheneSolutions.pl