POWRÓT
  • 06.09.2016

    Fundusz ERNE VENTURES kupił udziały w Graphene Solutions

Graphene Solutions jest innowacyjną spółką, której celem jest badanie i komercjalizacja niszowych aplikacji wykorzystujących technologie tlenku grafenu. Firma uzyskała rekomendacje dofinansowania z NCBiR w łącznej kwocie ponad 8,8 mln zł.
„Graphene Solutions współpracuje z renomowanymi polskimi ośrodkami badawczymi i uczelniami oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników naukowych, umożliwiający jej realizację zadań na wymagającym rynku aplikacji grafenowych. Pozyskanie finansowania od ERNE VENTURES oraz środków z NCBiR, pozwoli nam na przyspieszenie badań w rozwoju technologii grafenowych, które mogą mieć przełomowe znaczenie w wielu branżach” – mówi Jan Błaszczyk z Graphene Solutions.
„Portfel inwestycyjny ERNE VENTURES obejmuje spółki innowacyjne i o dużym potencjale wzrostu. Aplikacje grafenowe – podobnie jak gry komputerowe, telemedycyna czy rozszerzona rzeczywistość – to nowoczesne technologie z potencjałem na globalny zasięg. Taka charakterystyka celów akwizycyjnych jest dla nas kluczowa i przynosi wymierne rezultaty naszym akcjonariuszom, co widać po wynikach finansowych”– dodał Arkadiusz Kuich, prezes ERNE VENTURES.
W skład portfela inwestycyjnego ERNE VENTURES wchodzą m.in. deweloperzy gier (The Farm 51 Group, QubicGames, Huckleberry Games), Arrinera, która  zbudowała pierwszy polski samochód wyścigowy klasy GT (w przyszłym roku spółka ma zamiar przedstawić wersję tego modelu z homologacją drogową), producent luksusowych jachtów Copernicus Yachts czy innowacyjna spółka Nanostal działająca w branży nanokrystalizacji stali.
Ponadto w sierpniu 2016 fundusz ERNE VENTURES sfinalizował transakcję inwestycyjną z VR VISIO Group – profesjonalnym studiem projektującym innowacyjne oprogramowanie w technologii wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). Umowa przewiduje objęcie przez ERNE VENTURES do 33,54% udziałów. Fundusz ma ponadto podpisane listy intencyjne w sprawie objęcia pakietu udziałów w spółkach: European Rehabilitation Clinic (telemedycyna) oraz Super Liquid (badania i komercjalizacja unikalnych właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem).
ERNE VENTURES inwestuje także w projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz blisko współpracuje z polskimi uczelniami i instytutami dającymi dostęp do najnowszych technologii.
Fundusz ERNE VENTURES zakończył 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i rozważa przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. W pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała 3,25 mln zł jednostkowego zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk netto wyniósł 3,35 mln zł. 

ERNE VENTURES systematycznie poszukuje nowych oraz perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach. Fundusz rozpoczął także rozmowy z potencjalnymi inwestorami odnośnie planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w czwartym kwartale 2016 roku. Kolejna emisja na poziomie 50 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona wraz z przeniesieniem notowań ERNE VENTURES z NewConnect na rynek główny GPW w roku 2017.
ERNE VENTURES inwestuje także w projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz blisko współpracuje z polskimi uczelniami i instytutami dającymi dostęp do najnowszych technologii. W tym celu w 2016 roku ERNE VENTURES podpisał umowy o współpracy pięcioma instytutami i uczelniami:
•    Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
•    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
•    Wojskowa Akademia Techniczna
•    Politechnika Warszawska - Wydział Chemiczny
•    Instytut Technologii Wojsk Lotniczych
ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (Venture Capital), który prowadzi inwestycje w spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu. Kluczowym elementem strategii są inwestycje wyłącznie w produkty i usługi o zasięgu globalnym. ERNE VENTURES inwestuje w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły rozwijane przez fachowców z danej branży. Standardowe strategie wyjścia z inwestycji jakie stosuje ERNE VENTURES jest upublicznienie Spółki na rynku kapitałowym lub sprzedaż posiadanych akcji inwestorowi branżowemu.
www.ERNE.pl

Więcej informacji o spółkach portfelowych:

QubicGames S.A. - www.QubicGames.com
Huckleberry Games S.A. - www.hgames.eu
The Farm 51 Group S.A. - www.thefarm51.com
Arrinera S.A. - www.Arrinera.com
NanoStal Sp. z o.o - www.NanoStal.eu
Copernicus Yachts S.A. - www.copernicusyachts.eu
Graphene Solutions Sp. z o.o. - www.GrapheneSolutions.pl
***