POWRÓT
 • 25.08.2016

  ERNE VENTURES – umowa inwestycyjna z VR VISIO Group

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy wchodzący w skład NCIndex30, podpisał umowę inwestycyjną z VR VISIO Group Sp. z o.o. profesjonalnym studiem projektującym innowacyjne oprogramowanie w technologii wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). Umowa przewiduje objęcie przez ERNE VENTURES do 33,54% udziałów w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 914.167,52 zł. Ponadto ERNE VENTURES będzie mieć prawo do kolejnych podwyższeń kapitału w kwocie do 1.000.000,00 zł. VR VISIO Group ma być także przekształcona w spółkę akcyjną.

VR VISIO tworzy m.in. programy komputerowe, gry, interaktywne aplikacje komercyjne stosowane w miejscach publicznych oraz wiele innych innowacyjnych rozwiązań z dziedzin VR i AR. Spółka jest też autorem pierwszego w Polsce i zarazem jednego z pierwszych na świecie miejsc, gdzie w pełni interaktywne studio filmowe bazuje na zmiksowanej rzeczywistości.

Stworzyliśmy jedno z pierwszych studiów zmiksowanej rzeczywistości na świecie, gdzie jesteśmy w stanie nagrywać i streamować wideo przenosząc aktorów do dowolnej przestrzeni 3D, nakładając na żywo efekty specjalne, np. wirtualne kostiumy, elementy graficzne, wirtualne ekrany z prezentacjami multimedialnymi, kreować dowolne interakcje z dodawanymi obiektami 3D, a wszystko to jest możliwe z kamerą trzymaną w ręce. Nasza aplikacja dla chińskiej filii Cadillaca umożliwiała przykładowo wirtualną przejażdżkę autem po ulicach Barcelony” – komentuje Adam Cegielski z VR VISIO.

(http://vrvisio.com/index_pl.html,   
https://www.youtube.com/channel/UC1gQXQ7A1tKwSMGx5FbPNZg)

Ponadto w ostatnim czasie ERNE VENTURES podpisał listy intencyjne w sprawie objęcia pakietu udziałów w spółkach:

 • Graphene Solutions, której celem jest badanie i komercjalizacja niszowych aplikacji wykorzystujących technologie tworzenia dyspersji płatków tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu. Graphene Solutions uzyskała rekomendacje do otrzymania z NCBiR dofinansowania w łącznej kwocie ponad 8,8 mln zł.
 • European Rehabilitation Clinic, która rozwija kompleksowy, telemedyczny system diagnostyczno-rehabilitacyjny wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną do walki z negatywnymi skutkami zaburzeń równowagi. Spółka otrzymała z NCBiR dofinansowanie w wysokości 10,5 mln zł
 • Super Liquid, realizująca badania i komercjalizację unikalnych właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem. Spółka poszukuje nowych możliwości wykorzystania cieczy m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, obronnym i sportowym.

„Nasz plan inwestycyjny na ten rok jest dokładnie zaprojektowany, co potwierdzają podpisane listy intencyjne. Skupiamy się na spółkach technologicznych i innowacyjnych z wysokim potencjałem rozwoju i celujących w globalne rynki. ERNE VENTURES to jedna z najbardziej płynnych spółek na NewConnect, dlatego naturalnym krokiem jest przeniesienie notowań na rynek główny. Warto zwrócić uwagę, że nasz venture capital przynosi stabilne zyski, a oczekiwana stopa zwrotu na inwestycji to minimum 30% roczniemówi Arkadiusz Kuich, prezes ERNE VENTURES.

W skład portfela inwestycyjnego ERNE VENTURES wchodzą m.in. deweloperzy gier (The Farm 51 Group, QubicGames, Huckleberry Games), Arrinera S.A. produkująca pierwszy polski samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT (w przyszłym roku spółka ma zamiar przedstawić wersję z dopuszczeniem do ruchu drogowego opartą na modelu GT), producent luksusowych jachtów Copernicus Yachts czy innowacyjna spółka Nanostal działająca w branży nanokrystalizacji stali.

ERNE VENTURES inwestuje także w projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz blisko współpracuje z polskimi uczelniami i instytutami dającymi dostęp do najnowszych technologii. W tym celu w 2016 roku ERNE VENTURES podpisał umowy o współpracy pięcioma instytutami i uczelniami:

 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Warszawska - Wydział Chemiczny
 • Instytut Technologii Wojsk Lotniczych

ERNE VENTURES zakończyła 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i rozważa przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. W pierwszym półroczu tego roku Spółka wypracowała 3,25 mln zł jednostkowego zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk netto wyniósł 3,35 mln zł. ERNE VENTURES systematycznie poszukuje nowych oraz perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach.

ERNE VENTURES rozpoczęła także rozmowy z potencjalnymi inwestorami odnośnie planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w czwartym kwartale 2016 roku. Kolejna emisja na poziomie 50 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona wraz z przeniesieniem notowań ERNE VENTURES z NewConnect na rynek główny GPW w roku 2017.

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (Venture Capital), który prowadzi inwestycje w spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu. Kluczowym elementem strategii są inwestycje wyłącznie w produkty i usługi o zasięgu globalnym. ERNE VENTURES inwestuje w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły rozwijane przez fachowców z danej branży. Standardowe strategie wyjścia z inwestycji jakie stosuje ERNE VENTURES jest upublicznienie Spółki na rynku kapitałowym lub sprzedaż posiadanych akcji inwestorowi branżowemu.

www.ERNE.pl

 

Więcej informacji o spółkach portfelowych:

 

QubicGames S.A. - www.QubicGames.com

Huckleberry Games S.A. - www.hgames.eu

The Farm 51 Group S.A. - www.thefarm51.com

Arrinera S.A. - www.Arrinera.com

NanoStal Sp. z o.o - www.NanoStal.eu

Copernicus Yachts S.A. - www.copernicusyachts.eu

Graphene Solutions Sp. z o.o. - www.GrapheneSolutions.pl