• Slide 5

  Slide 5

  czwartek, 01, styczeń 2015 14:50
 • Slide 4

  Slide 4

  piątek, 02, styczeń 2015 14:50
 • Slide 3

  Slide 3

  sobota, 03, styczeń 2015 14:50
 • Slide 1

  Slide 1

  niedziela, 04, styczeń 2015 14:40
 • Slide 2

  Slide 2

  poniedziałek, 05, styczeń 2015 14:49

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, informuje, iż notowana na NewConnect spółka portfelowa Arrinera S.A. przedstawiła swój supersamochód Arrinera Hussarya GT podczas festiwalu motoryzacyjnego odbywającego się w Wielkiej Brytanii.

W dniach 23-26 czerwca 2016 roku supersamochód Arrinera Hussarya GT odbył jazdy pokazowe w Anglii podczas trwających wyścigów „Goodwood Festival of Speed”. Uczestnictwo w prestiżowym Festiwalu Prędkości w Goodwood stanowi realizację przyjętej strategii w zakresie wzmacniania międzynarodowej pozycji rynkowej. W trakcie trwania festiwalu supersamochód Arrinera Hussarya GT zaprezentowany został fanom i przedstawicielom branży motoryzacyjnej oraz mediom z całego świata. W 2017 r. spółka ma zamiar przedstawić wersję opartą na wyścigowym modelu Hussarya GT, która będzie miała homologację z dopuszczeniem do dróg publicznych. Kolejną wersją będzie drogowy wariant samochodu Arrinera Hussarya 33.

„Udział w kolejnym wydarzeniu motoryzacyjnym i prezentacja supersamochodu Arrinera Hussarya GT wyprodukowanego przez naszą spółkę portfelową jest elementem umacniania jej pozycji rynkowej. Widoczne olbrzymie zainteresowanie Arrinerą napawa nas bardzo dużym optymizmem. Jestem przekonany, że obrany przez Spółkę kierunek rozwoju jest słuszny, a realizacja przyjętej strategii powinna umożliwić Arrinerze osiągnięcie zamierzonych celów.” - komentuje Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES.

ERNE VENTURES zakończyła 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i rozważa przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. W pierwszym kwartale tego roku Spółka wypracowała 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił on 1,2 mln zł. ERNE VENTURES cały czas poszukuje nowych oraz perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą jej osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach.

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (Venture Capital), który prowadzi inwestycje w spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu. Fundusz inwestuje także w projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz blisko współpracuje z polskimi uczelniami i instytutami dającymi dostęp do najnowszych technologii. Kluczowym elementem strategii ERNE VENTURES są inwestycje wyłącznie w produkty i usługi o zasięgu globalnym.

 

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, otrzymał informację od spółki portfelowej QubicGames o zarejestrowaniu przed Sąd podwyższenia jej kapitału zakładowego. Podmiot ten przeprowadził w maju 2016 roku emisję akcji serii C, z której pozyskał 4,2 mln zł.

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Spółka przydzieliła wszystkie oferowane akcje w transzy małych inwestorów, a poziom redukcji zapisów wyniósł 64,53%. W transzy dużych inwestorów przydzielonych zostało 1,6 mln akcji. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 2,00 zł, a łącznie przydzielono 2,1 mln szt. akcji.

QubicGames to studio deweloperskie, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad dwadzieścia gier. Do 2012 r. Spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się również produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. W 2016 r. miała miejsce ogólnoświatowa premiera dystrybuowanej w modelu Free2Play gry „Geki Yaba Runner”. Została ona wydana przez globalny podmiot o uznanej marce - Chillingo. QubicGames zajmuje się obecnie produkcją gry „Robonauts”, a jej premierę przewidziano na 4 kw. 2016 r. W 2016 r. ma również nastąpić debiut gry „Air Race Speed” na konsolę PS Vita w modelu Premium oraz urządzenia z systemem iOS/Android w modelu Free2Play. W 2017 r. QubicGames S.A. planuje rozpocząć sprzedaż gry „Shadow” (tytuł roboczy), która będzie przeznaczona wyłącznie na konsole oraz komputery PC.

„Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego QubicGames jest kolejnym etapem w kierunku upublicznienia tej spółki na rynku NewConnect. W podmiot ten zainwestowaliśmy w sierpniu 2015 roku i bardzo dobrze oceniamy tą inwestycję. Jestem także przekonany, że wejście QubicGames na rynek NewConnect pozwoli jej kontynuować dynamiczny rozwój. ” - ocenia Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu ERNE VENTURES.

Na NewConnect wybiera się jeszcze w tym roku kolejna spółka z branży gier, która znajduje się w portfelu inwestycyjnym ERNE VENTURES: Huckleberry Games. Spółka przeprowadziła w ostatnich tygodniach z sukcesem kampanię w serwisie Kickstarter i pozyskała z niej kwotę w wysokości ponad 230 tys. zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury serwerowej, optymalizację gry pod kątem wydania jej dla publiczności międzynarodowej oraz na marketing. Huckleberry Games zajmuje się obecnie produkcją wieloosobowej gry typu MMORPG pod tytułem „Edengrad”. Prace nad tą produkcją znajdują się już na końcowym etapie, a jej planowana premiera ma mieć miejsce jeszcze w 2016 roku.

„Zakończenie z sukcesem kampanii na Kickstarterze przez Huckleberry Games i pozyskanie z niej środków umożliwiających uruchomienie pierwszej wersji gry „Edengrad” utwierdza nas w przekonaniu, że była to bardzo trafna inwestycja, a Spółka ta posiada świetne perspektywy do dalszego wzrostu. Myślę, że wejście Huckleberry Games na NewConnect, które ma nastąpić do końca tego roku, jest odpowiednim kierunkiem rozwoju dla tego podmiotu.” - dodaje Prezes Kuich.

ERNE VENTURES wypracowała w 2015 roku jednostkowy zysk netto w kwocie 5,4 mln zł. Podczas najbliższego ZWZA Spółki zwołanego na dzień 30.06.2016 roku jej Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie przeniesienia notowań akcji na rynek na rynek regulowany GPW w Warszawie. ERNE VENTURES w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 1,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka konsekwentnie poszukuje nowych, perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą jej osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach.

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (Venture Capital), który prowadzi inwestycje w spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu. Fundusz inwestuje także w projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz blisko współpracuje z polskimi uczelniami i instytutami dającymi dostęp do najnowszych technologii. Kluczowym elementem strategii ERNE VENTURES są inwestycje wyłącznie w produkty i usługi o zasięgu globalnym.

 

W dniu 08.06.2016 r. ERNE VENTURES podpisała umowę z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) dotyczącą zasad współpracy przy komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), do których prawa posiada WAT.

Zgodnie z umową Spółka zadeklarowała gotowość prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu przekazanie studentom i wykładowcom WAT wiedzy na temat zasad i możliwości komercjalizacji wyników prowadzonych przez nich prac B+R, zapewnienia usług doradczych niezbędnych do profesjonalnego przygotowania projektów inwestycyjnych opartych na wynikach prac B+R, wsparcie w zakresie transferu do przemysłu innowacyjnych technologii oraz gotowość inwestowania w projekty biznesowe oparte o wyniki prac B+R prowadzonych przez studentów lub wykładowców WAT.

Zawarte porozumienie otwiera nowe możliwości zespołom naukowo-badawczym Instytutu Techniki Uzbrojenia WML w obszarze wdrażania efektów prac naukowo-badawczych, które mają duży potencjał innowacyjności i są poszukiwane na rynkach krajowych oraz zagranicznych.

Informacje o rozpoczęciu współpracy na stronie WAT:
http://www.wml.wat.edu.pl/index.php/454-rozpoczelismy-wspolprace-z-erne-ventures.html

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Spółka zakończyła 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i cały czas poszukuje nowych, perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą jej osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach.

W minionym roku Spółka dokonała inwestycji w dwa podmioty z branży gier: QubicGames - która ma zadebiutować już w najbliższych tygodniach na NewConnect - oraz Huckleberry Games planującej debiut jeszcze w tym roku. Z kolei wspólnie z Politechniką Warszawską ERNE VENTURES zawiązała spółki NanoStal oraz NanoStal-Procesy, których celem jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych technologii nanostrukturyzacji stali. Istotnym aktywem w portfolio ERNE VENTURES jest także notowana na NewConnect spółka The Farm 51 Group.

„Miniony rok był dla nas okresem pełnym wyzwań oraz aktywnego poszukiwania nowych i ciekawych przedsięwzięć biznesowych. Podejmowane działania zaowocowały nowymi inwestycjami w dwie spółki z branży gier oraz w podmioty zajmujące się wdrażaniem do przemysłu bardzo innowacyjnych technologii. Jestem przekonany, że realizowana przez ERNE VENTURES polityka inwestycyjna pozwoli osiągać dobre wyniki finansowe w nadchodzących latach.” - komentuje Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu ERNE VENTURES.

Spółka również na poziomie skonsolidowanym poprawiła swoje wyniki finansowe. W 2015 roku zysk netto ERNE VENTURES sięgnął 183 tys. zł wobec straty netto rok wcześniej w wysokości 7.435 tys. zł. Kurs akcji Spółki zanotował w minionym roku wzrost o prawie 467%, co było 10-tym najlepszym wynikiem na całym rynku NewConnect. Z kolei wartość obrotów akcjami ERNE VENTURES wyniosła w 2015 roku ponad 29,1 mln zł, plasując Spółkę na 9-tym miejscu wśród podmiotów notowanych na tym rynku. Ponadto we wrześniu ubiegłego roku Spółka została włączona w skład portfela indeksu NCIndex30, który obejmuje swoim portfelem jedynie 30 najbardziej płynnych spółek spośród 420 notowanych na NewConnect.

„Myślę, że nasi Akcjonariusze oraz nowi inwestorzy bardzo dobrze oceniają rozwój Spółki oraz jej wyniki finansowe, bowiem kurs naszych akcji wzrósł w 2015 roku prawie pięciokrotnie. Zanotowaliśmy także znaczący wzrost płynności. Mamy ambitne plany i cały czas bardzo ciężko pracujemy nad rozwijaniem spółek portfelowych, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost ich wartości. Opisane wyżej sukcesy skłoniły Zarząd do złożenia na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy projektów uchwał dopuszczających wszystkie akcje Spółki do notowań na rynku głównym w Warszawie. ZWZA odbędzie się w dniu 30 czerwca.” - podsumowuje Prezes Kuich.

Kolejnym dużym sukcesem dla ERNE VENTURES okazała się zeszłoroczna inwestycja w spółkę QubicGames, która już w najbliższych tygodniach powinna zadebiutować na NewConnect. W sierpniu 2015 r. ERNE VENTURES objęła 21% udziałów w QubicGames za 750 tys. zł przy wycenie na poziomie 3,5 mln zł. Niecały rok później - w maju tego roku - QubicGames przeprowadziła zapisy na akcje w ramach oferty publicznej. W trakcie trwania emisji przydzielono wszystkie oferowane akcje w transzy małych inwestorów, a poziom redukcji zapisów wyniósł 64%. W transzy dużych inwestorów przydzielonych zostało 1,6 mln akcji. Cena emisyjna wyniosła 2,00 zł, a łącznie przydzielono 2,1 mln szt. akcji. Oznacza to wycenę przed debiutem na poziomie blisko 20 mln zł.

ERNE VENTURES tylko w pierwszym kwartale tego roku wypracowała 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto. W analogicznym okresie ubiegłego roku zysk netto Spółki sięgnął prawie 1,2 mln zł. Natomiast skonsolidowany zysk netto funduszu w pierwszym kwartale 2016 r. wyniósł 1,7 mln. zł wobec 0,7 mln zł rok wcześniej.

Arrinera Automotive S.A.

Arrinera.jpg

Arrinera Automotive S.A. zaprezentowała w 2011 r. prototyp samochodu sportowego z segmentu 'supercars'. ERNE VENTURES kontroluje 79,91% w kapitale i głosach tej spółki poprzez swoją spółkę zależną Arrinera S.A.

Copernicus Yachts

Copernicus

Spółka zajmuje się budową luksusowych motorowych jachtów stalowych.ERNE VENTURES posiada 100% w kapitale i głosach. 
design by interclick.pl